ثبت نظر

کاربر گرامی؛ تداوم آرامش خاطر برای مشتریان عزیز فراگارانتی پیداسرویس ماندگار از اهداف اصلی امور مشتریان پیداسرویس است. ما از هیچ فرصتی برای همراهی و همگامی با شما و خلق تجربه و اتفاقات جدید و هیجان انگیز فروگذار نمیکنیم. ثبت هر نظر شما در مورد خدمات دریافتی، روند اطلاع‌رسانی و مجموعه فعالیتهای پیداسرویس ماندگار میتواند به ما کمک شایانی در طی مسیر موفقیت کند ازین رو خرسند میشویم که با پر کردن کامل فرم نظردهی و توضیح واضح نظر خود در مورد فعالیتهای گوناگون پیداسرویس ماندگار و چگونگی روند اجرای آنها یاری‌رسان ما در طی این مسیر باشید.

ثبت نظر

میزان رضایت شما از نحوه برخورد کارکنان در زمان رسید دستگاه؟ *

میزان رضایت شما از نحوه برخورد کارکنان در زمان پیگیری دستگاه؟ *

میزان رضایت شما از نحوه برخورد کارکنان در زمان تحویل دستگاه؟ *

میزان رضایت شما از مدت زمان ارائه خدمات؟ *

میزان رضایت شما از دریافت خدمات گارانتی؟ *

میزان رضایت شما از فضای محیطی انتظار مشتریان؟ *

میزان رضایت شما از کانالهای ارتباطی شرکت با شما؟ (تلفن، دورنگار، سایت اینترنتی، پست الکترونیکی، مکاتبه، ملاقات حضوری) *